TITUL: Vedoucí inženýr

ZODPOVÍDÁ: prezidentovi, viceprezidentovi

NADŘÍZENÝ: Technické oddělení

SHRNUTÍ:

Senior Engineer je zodpovědný za dohled nad všemi globálními technickými operacemi ve všech laboratořích ACT. Tento pracovník je hlavním kontaktním bodem pro koncepci a konstrukci veškerého testovacího vybavení laboratoře ACT a bude spolupracovat s technickým personálem, aby zajistil, že veškeré testovací vybavení je řádně kalibrováno. Vedoucí inženýr bude také spolupracovat s manažerem pro zajištění kvality a akreditaci, aby zajistil splnění všech akreditačních protokolů z technického hlediska.

ODPOVĚDNOSTI:

– Vypracování a schválení všech návrhů a dohled nad sestavením všech testovacích zařízení (včetně přilbových, chemických, cyklistických a elektrických).

– Zajistit schválení všech zkušebních postupů

– Zajistěte inženýrský podpis všech klientských zpráv

– Správa akreditačních protokolů a standardů shody pro laboratoř ACT.

– Vypracování a udržování 24měsíčních cílů a prognóz pro technické oddělení.

– Školení manažerů v rámci technického oddělení a pomoc při dohledu nad technickým personálem.

– Účast ve všech organizacích zabývajících se vývojem norem ISO a ASTM.

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI:

– Upřednostňuje se magisterský titul v oboru inženýrství

– Požaduje se více než 7 let praxe v inženýrství

– Požadovaná certifikace PE

– Zkušenosti s jízdními koly a outdoorovým sportovním zbožím výhodou

– Efektivní práce s více úkoly, řešení problémů a vůdčí schopnosti.

– Vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti

– Znalost SolidWorks

– Zkušenosti s analýzou konečných prvků (FEA) výhodou

– Požadované zkušenosti s testováním

– Zkušenosti se sběrem dat pomocí NI LabVIEW výhodou

– Žádná omezení pro cestování do zahraničí

– znalost cizích jazyků, mluvení, čtení a psaní v mandarínštině/vietnamštině výhodou