Testování olova

Existují dva různé požadavky týkající se testovímé olova ve produktech pro děti. Jeden požadavek se týká celkového obsahu olova v dětském výrobku, zatímco druhý požadavek se týká konkrétně obsahu olova v barvě nebo povrchové úpravě dětského výrobku. Všechny výrobky pro děti musí být podrobeny testování třetí stranou, aby se zajistilo, že výrobky neobsahují koncentraci olova vyšší než 0,009 procenta v barvě nebo v jakémkoli podobném povrchovém nátěru. Vyšší obsah olova v dětských výrobcích může být nebezpečný a může způsobit budoucí zdravotní problémy. Provádíme intenzivní testování olova u široké škály výrobků, abychom zmírnili zdravotní rizika spojená s jeho vysokým obsahem.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc
quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

Testování kadmia a rtuti

Kadmium je vysoce toxická látka, jejíž expozice může mít celou řadu zdravotních účinků. Kadmium může v těle nahradit zinek a může se silně vázat na některé biologické systémy, může se hromadit v ledvinách a způsobit jejich poškození, přičemž bylo zjištěno, že může způsobovat i několik typů rakoviny. S přibývajícími důkazy o toxicitě kadmia se národní i mezinárodní agentury snaží regulovat jeho expozici.

Testování jedovatých těžkých kovů

Někdy se rtuť uvolňuje v důsledku emisí při výrobě, používání nebo likvidaci. Rtuť v ovzduší se nakonec usadí ve vodě nebo na souši, odkud může být vyplavena do vody. Vysoká expozice rtuti vede k trvalému poškození nervového systému a ledvin. Rtuť se běžně vyskytuje v teploměrech, manometrech, barometrech, měřidlech, ventilech, spínačích, bateriích a vysoce intenzivních výbojkách. Používá se také v amalgámu pro zubní lékařství, konzervačních látkách, technologii přenosu tepla, pigmentech, katalyzátorech a mazacích olejích. Vzhledem k nebezpečnosti vysokého obsahu rtuti nabízíme testování rtuti ve výrobcích, abychom zajistili jejich zdravotní nezávadnost.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc
quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

Testování ftalátů

Ftaláty jsou chemická změkčovadla, která se často používají při výrobě mnoha druhů plastů, aby byly plasty měkčí a poddajnější. Kongres trvale zakázal tři typy ftalátů, jejichž obsah v dětských výrobcích přesahuje 0,1 %: DEHP, DBP a BBP. CPSIA rovněž dočasně zakázala DINP, DIDP a Dn0P, což znamená, že omezení se vztahují na dětské hračky, které mohou děti vkládat do úst. Výrobce je povinen zajistit, aby jakékoli použité alternativní změkčovadlo bylo náležitě otestováno zkušební laboratoří třetí strany, aby bylo zajištěno, že nepředstavuje riziko poranění při běžném použití nebo při rozumně předvídatelném nesprávném použití. Dětské výrobky, které jsou nebezpečné nebo obsahují nebezpečné látky, jsou automaticky zakázány.

Testování BPA

Mnohé těžké kovy jsou ve velmi malém množství nezbytné. Ve větším množství se však mohou stát toxickými. Toxické kovy, včetně arsenu, niklu, chromu a BPA, jsou jednotlivé kovy, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví, pokud nejsou řádně testovány. Mohou se hromadit v biologických systémech a představovat významné zdravotní riziko. Dlouhodobá expozice toxickým těžkým kovům může mít obecně karcinogenní účinky, účinky na centrální a periferní nervový systém a oběhový systém.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc
quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

FDA – Kontakt s potravinami

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je zodpovědný za dodržování a ochranu bezpečnosti a zdraví široké veřejnosti ve Spojených státech. Úřad FDA prosazuje normy týkající se potravin, léků, zdravotnických prostředků, kosmetiky, doplňků stravy a tabáku. Výrobce, prodejce nebo distributor je povinen dodržovat předpisy FDA a doporučuje se mu spolupracovat se zkušebnami třetích stran, aby bylo zajištěno, že všechny výrobky splňují minimální normy a předpisy.