Vývoj bezpečných výrobků, které splňují regulační požadavky, může být náročný úkol. Naše rozšířené služby mohou pomoci těm, kteří hledají informace o požadavcích na bezpečnost výrobků, o vývoji výrobků, o zajištění kvality a pomohou jim nastavit plány testování a auditů, které potvrdí, že výrobky si udržují stálou úroveň kvality a minimalizují dlouhodobé náklady spojené s chybami.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

Ujišťování o auditu a poradenství

Naše služby v oblasti strategie, inženýrství, technologie, bezpečnosti výrobků, norem a provozu se na trhu odlišují a umožňují špičkovým společnostem vyrábějícím spotřební zboží úspěšně dosahovat jejich obchodních cílů. Společnost ACT Lab vám pomůže se strategií a formulací nových organizačních přístupů v reakci na vnitřní i vnější vlivy. Portfolio výrobků musí reagovat na sociální trendy, vkus spotřebitelů, ekologickou udržitelnost, rostoucí ekonomiky rozvíjejících se trhů, legislativní tlaky a demografické rozdíly.

Úspěšné řízení výzkumu a vývoje pomáhá propojit obchodní strategii s portfoliem produktů společnosti. Zohledňuje dynamiku nových technologií a nové možnosti, které mohou zákazníkům poskytnout. Inovační proces je rovnováhou mezi inženýrskou svobodou a komerční proveditelností.

Kontrola a zajištění kvality

Kontrola kvality se používá k zajištění určité úrovně kvality výrobku nebo služby a zahrnuje důkladné ověření určitých vlastností výrobku nebo služby. Klade důraz na testování výrobků s cílem odhalit vady a zajistit, aby výrobky byly spolehlivé, vyhovující, bezpečné a ekonomicky správné. Naším cílem je zajistit, aby výrobky a služby splňovaly konkrétní požadavky a vlastnosti stanovené normami a předpisy CPSC.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc
quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

Plány testování produktů

Naše plány testování výrobků vám mohou pomoci vyrobit výrobek s nižšími výrobními náklady, zlepšit výkon vašich současných výrobků, řešit bezpečnostní problémy vašeho výrobku a mnoho dalšího. Poskytujeme podporu široké škále podnikatelů a výrobců, kteří se snaží vytvářet lepší produkty a zvyšovat tak svůj prodej.

Bezpečnostní inspekce a audity

Poskytujeme širokou škálu testovacích služeb, abychom zajistili, že všechny výrobky splňují požadavky CPSC a dalších globálních norem a předpisů. Před zahájením našich testovacích služeb provádíme důkladnou bezpečnostní kontrolu, abychom klientům poskytli posouzení jejich výrobku nebo služby. Můžeme dodat podrobnou zprávu o auditu se specifikacemi, které komponenty jsou v souladu s normami a které komponenty vyžadují zlepšení. Tato bezpečnostní kontrola je klíčová pro dodání finálního výrobku na trh, protože může eliminovat budoucí náklady na stažení výrobků z trhu a snížit závazky spojené s jejich výrobou.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc
quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

Pokyny pro stažení

Kromě obecného obchodního poradenství nabízíme také poradenství při stahování výrobků z trhu, abychom se chránili před minulými selháními výrobků. Kromě toho pomáháme výrobcům, dovozcům, maloobchodníkům a dalším členům regulované komunity pochopit jejich povinnosti a kroky, které by měli podniknout, když je zaměstnanci informují nebo se dozvědí o porušení zákonů a předpisů.