Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy2022-09-23T00:09:39-07:00
act lab product testing
Kde lze získat přístup k normám ASTM?2022-09-16T02:27:52-07:00

Normy ASTM jsou chráněny autorskými právy a jsou k dispozici ke koupi online zde.

Co je to zákon o zlepšení bezpečnosti spotřebitelských výrobků (CPSIA)?2022-09-16T02:30:56-07:00

CPSIA je zákon o bezpečnosti spotřebitelských výrobků přijatý v roce 2008. Tento zákon stanoví normy bezpečnosti spotřebitelských výrobků a další bezpečnostní požadavky na výrobky a hračky pro děti. Mimo jiné nařizuje nezávislý dohled třetí strany nad všemi dětskými výrobky a hračkami.

Testování bezpečnosti spotřebitelských výrobků je důležitou součástí zajištění bezpečnosti výrobků, které kupujeme, pro nás a naše rodiny. Patří sem vše od potravin, oblečení, hraček, kosmetiky, elektroniky a dalších věcí. Než se tyto výrobky dostanou na trh, může být provedena řada různých testů. Ty mohou zahrnovat fyzikální a chemické analýzy i hodnocení toxicity. Některé výrobky mohou před uvedením na trh nebo prodejem v obchodech vyžadovat také schválení externí agentury, jako je FDA.

V zájmu ochrany spotřebitelů před nebezpečnými výrobky je důležité, aby výrobci i prodejci dodržovali všechny platné předpisy, které pomohou zajistit bezpečnost spotřebitelů v každé fázi výroby, abyste vždy věděli, že to, co kupujete, je pro vaši rodinu bezpečné.

Co je to Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC)?2022-09-16T02:31:33-07:00

Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC) je nezávislou vládní agenturou USA. CPSC podporuje bezpečnost spotřebitelských výrobků vydáváním a prosazováním závazných bezpečnostních norem a prováděním výzkumu nemocí a zranění souvisejících s výrobky.

Co je to přiměřený testovací program?2022-09-16T02:33:16-07:00

Přiměřený program testování je plán, který vám poskytne vysokou míru jistoty, že váš výrobek splňuje všechny platné normy. Další informace o programech přiměřeného testování naleznete zde.

Co se stane, pokud můj výrobek nevyhoví testu nebo není zcela v souladu s požadavky?2022-09-16T02:33:18-07:00

Váš obchodní zástupce vás bude informovat, jakmile váš výrobek nevyhoví testu nebo nebude plně vyhovovat. Poté vám pomohou rozhodnout, jak postupovat, a společně s vámi vypracují plán opakovaného testování. Tyto informace jsou sdíleny pouze s platícím žadatelem o test. Naše zjištění neoznamujeme výrobci ani žádnému oznamujícímu orgánu.

Dodržují všechny země stejné předpisy pro testování spotřebitelských výrobků?2022-09-16T02:36:55-07:00

Předpisy se v různých zemích světa liší, přičemž se do určité míry překrývají. Váš obchodní zástupce vám pomůže určit, jaký plán testování je pro váš výrobek nejvhodnější na základě příslušných regionálních předpisů.

Může mi společnost ACT Lab poskytnout kopii testovací normy nebo jiných dokumentů, které popisují požadavky na mé výrobky?2022-09-16T08:14:25-07:00

Mnohé předpisy a normy jsou k dispozici k bezplatnému nahlédnutí online, jiné jsou chráněny autorskými právy a lze je zakoupit. Společnost ACT Lab vám poskytne pokyny, kde a jak se k těmto dokumentům dostanete. Zavolejte nám na číslo 562-470-7215.

Sdílí společnost ACT Lab výsledky s nějakými regulačními orgány?2022-09-16T08:16:27-07:00

Společnost ACT Lab neposkytuje výsledky testování nikomu jinému než platícímu žadateli, pokud k tomu nemáme písemný souhlas.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými pobočkami ACT Lab?2022-09-16T08:17:29-07:00

Naše vícečetné laboratoře pomáhají většině našich zákazníků zlepšit náklady na testování a dobu jeho provedení podle místa výroby jejich produktu. Naše mezinárodní týmy nám také pomáhají podporovat rostoucí počet mezinárodních mandátů a pomáhají našim zákazníkům orientovat se v probíhajících změnách v globálních odvětvích. Váš obchodní zástupce s vámi bude spolupracovat na určení místa, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Kolik testovacích vzorků je potřeba?2022-09-16T08:19:06-07:00

Počet potřebných zkušebních vzorků závisí na výrobku, zamýšleném použití výrobku a konečném plánu zkoušek. Obchodní zástupce společnosti ACT Lab s vámi určí počet potřebných vzorků.

Jak dlouho trvá testování?2022-09-16T08:21:14-07:00

Testování jednoho výrobku trvá obvykle 10-15 pracovních dnů od obdržení výrobku. Po dokončení testování trvá vydání závěrečné zprávy 3-5 pracovních dnů. U některých produktů a testů může být k dispozici zrychlené testování.

Musím testovat každou velikost a barvu svého výrobku?2022-09-16T08:24:18-07:00

Záleží na tom. Některé mechanické testy mohou sdílet výsledky různých velikostí, ale více barev obvykle vyžaduje nezávislé chemické testy. Obchodní zástupce společnosti ACT Lab vám pomůže vyhodnotit vhodný plán testování.

Kolik stojí testování výrobků?2022-09-16T08:26:46-07:00

Cena se určuje podle několika faktorů, mimo jiné:

  • Typ výrobku, jeho zamýšlené použití a věkové rozmezí zamýšleného koncového uživatele.
  • Země a regiony, ve kterých se bude výrobek prodávat.
  • Materiál, z něhož se výrobek skládá
  • Jak rychle potřebujete výrobek otestovat
  • Pokud potřebujete konzultaci k nové kategorii produktů
Jak mohu výrobek odeslat do laboratoře ACT Lab k testování?2022-09-16T08:30:57-07:00

Test můžete zadat na našich webových stránkách zde nebo nám pošlete e-mail na adresu info@act-lab.com s informacemi o svém výrobku. Pokud potřebujete další pomoc, můžete nám vždy zavolat přímo na číslo 562-470-7215.

Go to Top