Phát triển các sản phẩm an toàn tuân thủ các yêu cầu quy định có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Các dịch vụ mở rộng của chúng tôi có thể hỗ trợ những người tìm kiếm thông tin về các yêu cầu an toàn của sản phẩm, phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng và giúp thiết lập kế hoạch kiểm tra và đánh giá để xác nhận sản phẩm duy trì mức chất lượng nhất quán và giảm thiểu chi phí dài hạn liên quan đến sai sót.

Đánh Giá Đảm Bảo và Tư vấn

Các dịch vụ của chúng tôi về chiến lược, kỹ thuật, công nghệ, an toàn sản phẩm, tiêu chuẩn và hoạt động được phân biệt trên thị trường và đã cho phép các công ty sản phẩm tiêu dùng hàng đầu đạt được thành công mục tiêu kinh doanh của họ. ACT Lab sẽ giúp bạn lập chiến lược và hình thành các phương pháp tiếp cận tổ chức mới để đối phó với các ảnh hưởng bên trong và bên ngoài. Danh mục sản phẩm phải đáp ứng các xu hướng xã hội, thị hiếu của người tiêu dùng, tính bền vững của môi trường, nền kinh tế thị trường mới nổi đang lên, áp lực lập pháp và chênh lệch nhân khẩu học.

Quản lý R&D thành công giúp liên kết chiến lược kinh doanh với danh mục sản phẩm của công ty. Nó tính đến động lực của các công nghệ mới và các khả năng mới mà chúng có thể cung cấp cho khách hàng. Quá trình đổi mới là sự cân bằng giữa tự do kỹ thuật và tính khả thi về mặt thương mại.

Kiểm soát & Đảm bảo Chất lượng

Kiểm soát chất lượng được sử dụng để đảm bảo một mức chất lượng nhất định trong sản phẩm hoặc dịch vụ và bao gồm việc xác minh kỹ lưỡng các đặc tính nhất định của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó nhấn mạnh vào việc kiểm tra các sản phẩm để phát hiện ra các khuyết tật và đảm bảo rằng các sản phẩm là đáng tin cậy, đạt yêu cầu, an toàn và lành mạnh về mặt tài chính. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu và đặc điểm cụ thể được cung cấp bởi các tiêu chuẩn và quy định của CPSC.

Kế hoạch thử nghiệm sản phẩm

Các kế hoạch thử nghiệm sản phẩm của chúng tôi có thể giúp bạn sản xuất một sản phẩm với chi phí sản xuất thấp hơn, cải thiện hiệu suất sản phẩm hiện tại, giải quyết các vấn đề an toàn trong sản phẩm của bạn và hơn thế nữa. Chúng tôi hỗ trợ cho nhiều doanh nhân và nhà sản xuất đang muốn tạo ra những sản phẩm tốt hơn trong nỗ lực thúc đẩy doanh số bán hàng.

Dịch Vụ Kiểm tra & Đánh Giá An toàn

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ thử nghiệm đa dạng để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đều tuân thủ CPSC cũng như các tiêu chuẩn và quy định toàn cầu khác. Trước khi bắt đầu dịch vụ thử nghiệm, chúng tôi thực hiện kiểm tra an toàn kỹ lưỡng để cung cấp cho khách hàng đánh giá về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Chúng tôi có thể cung cấp một báo cáo đánh giá chi tiết với các thông số kỹ thuật về thành phần nào tuân thủ các tiêu chuẩn và thành phần nào yêu cầu cải tiến. Việc kiểm tra an toàn này rất quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm cuối cùng ra thị trường vì nó có thể loại bỏ chi phí thu hồi trong tương lai và giảm trách nhiệm liên quan đến sản phẩm của họ.

Hướng Dẫn Thu Hồi

Ngoài các dịch vụ tư vấn kinh doanh chung của chúng tôi, chúng tôi cung cấp hướng dẫn thu hồi để bảo vệ chống lại các lỗi sản phẩm trong quá khứ. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và những người khác trong cộng đồng được quản lý hiểu rõ trách nhiệm của họ và những bước họ nên thực hiện khi nhân viên thông báo cho họ hoặc họ biết rằng việc vi phạm quy chế và quy định.