TITUL: Sales Representative Junior

ZODPOVÍDÁ: řediteli globálního prodeje

NADŘÍZENÝ: NEUPLATŇUJE SE

SHRNUTÍ:

Obchodní zástupce je zodpovědný za všechny prodejní činnosti a pracovní povinnosti od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu. Tato role obnáší především zvyšování standardů společnosti, dosahování prodejních cílů a plnění očekávání klientů.

ODPOVĚDNOSTI:

– Vyřizování telefonátů pro stávající i nové klienty

– Agresivní vyhledávání nových zákazníků

– Udržování úzkých vztahů a komunikace s klienty

– Vytvářet obchodní prognózy na základě znalosti činností klientů.

– Vytváření nabídek pro příchozí zakázky

– Vytvářet faktury za dokončené úlohy

– Udržování přehledu o fakturách a zprávách zasílaných klientům.

– Zajistit, aby klienti platili včas

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI:

– 1-2 roky zkušeností s prodejem B2B výhodou

– Zkušenosti s výrobou jízdních kol, outdoorového sportovního zboží nebo hraček výhodou

– Znalost Microsoft Office a dalších základních kancelářských počítačových dovedností/softwaru.

– Vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti

– Schopnost efektivně zvládat více úkolů najednou

– znalost angličtiny, čtení a psaní výhodou (pro neanglicky mluvící místa)

– Znalost mandarínštiny/vietnamštiny, čtení a psaní výhodou (pro místa, kde se nemluví mandarínsky/vietnamsky).