TITUL: Technik testování helem

ZODPOVÍDÁ: vedoucímu laboratoře

NADŘÍZENÝ: NEUPLATŇUJE SE

SHRNUTÍ:

Technik mechanického testování helem je zodpovědný za zajištění shody mezi přilbou a platnými normami a předpisy. Pracovníci testování přileb jsou zodpovědní za údržbu testovacího zařízení, využívání zařízení pro testování výrobků a podávání zpráv o výsledcích vedoucímu oddělení nebo vedoucímu laboratoře pro určení případného dalšího postupu.

ODPOVĚDNOSTI:

– Provádění běžného testování

– Zaznamenávat údaje z testů a být schopen analyzovat a sdělovat výsledky (např. zaznamenávat nesrovnalosti).

– Provádění běžné údržby zařízení

– Vedení protokolů a záznamů o vybavení

– Provádění postupů validace zařízení

– Instalace a provoz zařízení a systémů

– Udržování čistého pracovního prostředí

– Čištění a údržba laboratorního vybavení

– Dodržovat všechny zásady společnosti týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

– Dodržovat všechny protokoly o kvalitě a hlásit případné nesrovnalosti vedoucímu pracovníkovi.

– Může být pověřen zvláštními nebo ad hoc projekty

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI:

– Vzdělání: Středoškolský diplom

– Zkušenosti: Zkušenosti: 1-2 roky zkušeností s mechanickým testováním výhodou, zejména zkušenosti a znalost jízdních kol a outdoorových sportovních potřeb. Zkušenosti s testováním přileb jsou také výhodou.

– Školení: Zúčastněte se školení, které společnost nařídila, a na závěr školení buďte schopni prokázat schopnost samostatně provádět testování.

– Technické znalosti: Znalost základních strojírenských konceptů a schopnost aplikovat tyto koncepty na testování kontroly kvality.

– Dovednosti:

– dobrá koordinace rukou a očí při manipulaci se vzorky a různým vybavením

– Musí být schopen číst, rozumět a dodržovat pracovní pokyny bezpečným, přesným a včasným způsobem,

– Znalost Microsoft Office a dalších základních kancelářských počítačových dovedností/softwaru.

– velký smysl pro detail, schopnost pracovat pod tlakem

– Dobrý time management a komunikační dovednosti

– Schopnost dobře spolupracovat s ostatními i samostatně.

– Schopnost zvedat/tahat 50 liber