NÁZEV: Pracovníci mechanických zkoušek

ZODPOVÍDÁ: vedoucímu laboratoře

NADŘÍZENÝ: NEUPLATŇUJE SE

SHRNUTÍ:

Pracovníci mechanických zkoušek jsou zodpovědní za provádění mechanických zkoušek pro klienty společnosti ACT Lab s cílem zajistit shodu s platnými normami. Pracovníci mechanického testování budou zodpovědní za údržbu testovacího zařízení, využívání zařízení pro testování výrobků a podávání zpráv o výsledcích vedoucímu mechanického testování, který určí další postup.

ODPOVĚDNOSTI:

– Provádění běžného testování

– Zaznamenávat údaje z testů a být schopen analyzovat a sdělovat výsledky (např. zaznamenávat nesrovnalosti).

– Provádění běžné údržby zařízení

– Instalace a provoz zařízení a systémů

– Udržování čistého pracovního prostředí

– Dodržovat všechny zásady společnosti týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

– Dodržovat všechny protokoly o kvalitě a hlásit případné nesrovnalosti vedoucímu mechanického testování.

– Může být pověřen zvláštními nebo ad hoc projekty

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI A KVALIFIKACE:

– Vzdělání: Požadované vzdělání: středoškolský diplom nebo jeho ekvivalent

– Zkušenosti: Zkušenosti s mechanickým testováním 1-2 roky výhodou, zejména zkušenosti a znalost jízdních kol a outdoorových sportovních potřeb.

– Školení: Zúčastněte se školení, které společnost nařídila, a na závěr školení buďte schopni prokázat schopnost samostatně provádět testování.

– Technické znalosti: Znalost základních strojírenských konceptů a schopnost aplikovat tyto koncepty na testování kontroly kvality.

DOVEDNOSTI:

o dobrá koordinace rukou a očí při manipulaci se vzorky a různým vybavením.

o Musí být schopen číst, rozumět a dodržovat pracovní pokyny bezpečným, přesným a včasným způsobem.

o Znalost Microsoft Office a dalších základních kancelářských počítačových dovedností/softwaru.

o velký smysl pro detail, schopnost pracovat pod tlakem

o dobrý time management a komunikační dovednosti

o Schopnost dobře spolupracovat s ostatními i samostatně.

o znalost angličtiny, čtení a psaní výhodou (pro neanglicky mluvící místa)

o znalost mandarínštiny/vietnamštiny, čtení a psaní výhodou (pro místa, kde se nemluví mandarínsky/vietnamsky).