NÁZEV: Manažer globálních servisních zástupců (na pracovišti)

ZODPOVÍDÁ: řediteli prodeje

NADŘÍZENÝ: Zástupce služeb

SHRNUTÍ:

Vedoucí oddělení Global Service Representatives je zodpovědný za vedení oddělení. Manažer globálních servisních zástupců a servisní zástupci hrají klíčovou roli v dohledu nad projekty jako spojka mezi klientem a provozem pro komplexní a včasné dodání. Hlavním úkolem je informovat o milnících, potřebách a stavu projektu od jeho schválení až po konečné vyúčtování. Zástupci služeb budou pomáhat při budování a udržování vztahů se zákazníky a důvěry ve společnost ACT, jakož i při zajišťování příjmů společnosti prostřednictvím důsledného a včasného poskytování služeb.

ODPOVĚDNOSTI:

– Znalost průmyslových norem, právních předpisů a zdrojů.

– Dohled nad projektem pro komplexní a včasné výstupy

– Sledování a sdělování milníků projektu s cílem dodržet časový harmonogram v celém životním cyklu od schválení až po vyúčtování.

– Primární kontakt a komunikace mezi klientem a ACT pro přidělené projekty, pokud jde o

potvrzení, potřeby a včasné aktualizace stavu

– Koordinace dalších služeb pro přidělené projekty podle potřeby.

– Ověření, že všechny poskytnuté a vykázané služby

– První schválení zpráv

– Revize skutečných služeb pro vyúčtování projektu

– Archivace projektů a ověřování, zda je veškerá dokumentace uložena a doručena.

– Řízení zaměstnanců v rámci oddělení ve všech globálních laboratořích.

– Vývoj pracovních postupů a procesů, které lépe slouží oddělení SR.

– Dohled nad všemi projekty po celém světě a komunikace se smluvními klienty o projektech.

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI:

– Orientace na řešení a proaktivní schopnost řešit problémy.

– Vysoká úroveň organizovanosti a schopnost stanovit priority

– Pohodlí v prostředí orientovaném na úkoly/procesy

– Vynikající písemná a ústní komunikace

– Zkušenosti se službami zákazníkům

– Počítačová zdatnost se středně pokročilými dovednostmi v aplikacích Microsoft Outlook, Word, Excel, SharePoint.

– Dobrá znalost anglického jazyka v mluveném, psaném a čteném projevu.