NÁZEV: Pracovníci zkušebního inženýrství

ZODPOVÍDÁ: vedoucímu technického oddělení

SHRNUTÍ:

Technický personál pomáhá vedoucímu technického oddělení s vývojem, úpravami, ověřováním a validací zkušebních metod. Inženýrský personál bude také podporovat vedoucího inženýrství při navrhování a konstrukci testovacích přístrojů. Technický personál bude rovněž obeznámen s normami pro testování a v případě potřeby bude poskytovat technickou podporu pro testovací operace.

ODPOVĚDNOSTI:

– Pomáhat vedoucímu technického oddělení při ověřování standardních zkušebních metod a při ověřování a validaci nestandardních metod (tj. výzkum a vývoj, vývoj a modifikace metod atd.).

– Pomáhat při vytváření a psaní testovacích plánů a testovacích postupů.

– Spolupracovat s vedoucím technického oddělení na konstrukci zkušebních zařízení/nástrojů.

– Návrh sběru dat vhodný pro testovací metody.

– Umět nastavit a obsluhovat zkušební zařízení/zařízení

– Číst a porozumět schématům a výrobním pokynům.

– Spolupracovat s inženýry a provozními pracovníky na návrhu a aplikaci nových systémových procesů.

– Poskytování technické podpory v případě potřeby testování.

– Sleduje vývoj standardů/politik a pomáhá implementovat jejich požadavky.

– vykonává všechny činnosti bezpečným a odpovědným způsobem a podporuje všechny požadavky a programy v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a zabezpečení.

– Podle potřeby vykonávat další práce v technickém oddělení.

– Požadavky ad hoc od vrcholového vedení

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI:

Vzdělání: Požaduje se bakalářský titul (upřednostňuje se strojní nebo elektrotechnické vzdělání).

Zkušenosti:

o Požaduje se 1-5 let praxe ve strojírenství.

o Předchozí zkušenosti s testováním jsou výhodou.

o Zkušenosti s AutoCADem, SolidWorksem jsou vyžadovány.

o znalost prostředí LabVIEW od National Instruments je výhodou.

o Kódování v jazyce Python výhodou

o Zkušenosti s jízdními koly a outdoorovým sportovním zbožím jsou výhodou.

o Sebemotivace držet krok se současným pokrokem v oblasti nových technologií.

o Analýza poruch mechanických systémů a materiálů výhodou

– Školení: Účastnit se školení nařízených společností a být schopen prokázat znalost běžných norem pro mechanické zkoušky a základních principů konstrukční práce.

– Technické znalosti: Technické znalosti: Dobré základní znalosti strojírenských konceptů, zejména při aplikaci na konstrukční práce a testování kontroly kvality. Kromě toho jsou výhodou základní zkušenosti s elektroinstalací a sběrem dat.

DOVEDNOSTI:

– Vynikající komunikační, organizační a časové schopnosti

– Musí být samostatně motivovaný a schopný pracovat samostatně v rychlém a náročném prostředí.

– Schopnost definovat problémy, shromažďovat údaje, zjišťovat fakta a vyvozovat platné závěry.

– Schopnost interpretovat rozsáhlou škálu technických pokynů v matematické podobě nebo ve formě diagramů a pracovat s několika abstraktními a konkrétními proměnnými.

– Schopnost samostatně přijímat technická rozhodnutí a inženýrské posudky v rámci stanovených parametrů.