Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků navrhla revizi oddílu 108 požadavků CPSIA týkajícíchse ftalátů s cílem přidat několik dalších ftalátů na seznam trvale zakázaných látek. Ftaláty, které se běžně používají jako změkčovadla plastů z polyvinylchloridu (PVC), lze nalézt v kousátkách, plastových hračkách, bytových doplňcích, kosmetice, sedlech a rukojetích jízdních kol a v mnoha dalších spotřebních výrobcích. Navrhované pravidlo by rozšířilo seznam trvale zakázaných ftalátů ze tří na šest.

Stálé předpisy podle oddílu 108 písm. a) zákona CPSIA zakazují prodej, distribuci nebo dovoz jakýchkoli dětských hraček nebo předmětů pro péči o děti, které obsahují více než 0,1 % di(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutyl ftalátu (DBP) nebo butyl benzyl ftalátu (BBP). Dočasně je zakázáno také několik ftalátů, například diisononylftalát (DINP), diisodecylftalát (DIDP) nebo di-n-oktylftalát (DNOP).

Zpráva vydaná v roce 2014 na základě výzkumu provedeného poradním panelem pro chronická nebezpečí (CHAP), který byl pověřen CPSC, obsahuje doporučení trvale zakázat DIBP, DPENP, DHEXP a DCHP a dočasně zakázat DIOP. Výbor CHAP rovněž doporučil změnit dočasný zákaz DNIP na trvalý a z dočasného zákazu vyjmout DNOP a DIDP. Navrhované pravidlo by zakazovalo výrobu za účelem prodeje, nabízení k prodeji, distribuci v obchodě nebo dovoz do Spojených států jakékoli dětské hračky nebo předmětu pro péči o děti, které obsahují více než 0,1 procenta DINP, DIBP, DPENP, DHEXP nebo DCHP.

Podle § 108 se vyžaduje testování a certifikace třetí stranou pro dětské hračky a předměty pro péči o děti, jakož i pro hračky, které lze vložit do úst dítěte. Podle CPSC je „dětská hračka“ definována jako jakýkoli spotřební výrobek navržený nebo určený pro dítě ve věku 12 let nebo mladší. „Výrobky pro péči o dítě“ jsou spotřebitelské výrobky určené nebo určené pro dítě ve věku 3 let nebo mladší, které usnadňují spánek nebo krmení nebo pomáhají dítěti při kojení nebo prořezávání zubů. Další informace naleznete na stránce Prohibition of Children’s Toy and Child Care Articles Containing Specified Phthalates na adrese regulations.gov.