Dne 27. listopadu 2015 se sešla ministryně pro malé podniky a asistentka ministra financí Commonwealthu, čestná Kelly O’Dwyerová, a bylo rozhodnuto o zrušení bezpečnostní normy australského spotřebitelského zákona pro ochranné přilby pro cyklisty.

Společnost Standards Australia uspořádala 19. února 2015 otevřené fórum o normách a regulaci motocyklových přileb v Austrálii před zrušením norem. Fórum se zaměřilo na otázky regulace týkající se nabídky a používání motocyklových přileb ve všech státech a teritoriích a na správné používání technických norem. Shodli se na tom, že neexistuje žádný závažný důvod, proč by měl jezdec na motocyklu, který překračuje hranice státu nebo území, zastavovat a měnit přilby, aby vyhověl různým předpisům v jednotlivých státech a územích.

Zrušené bezpečnostní normy nakonec odstranily zbytečnou vrstvu regulace, ale stále umožňují Australské komisi pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (ACCC) sledovat trh s bezpečným zbožím. Odstranění zvláštní bezpečnostní normy pro nabídku přileb při současném zachování zákonů, které se týkají jejich používání, zabraňuje vzájemnému nesouladu mezi zákony o nabídce a používání a mělo by snížit zmatek. Další informace naleznete v australském zákoně o ochraně spotřebitele.

Zdroje:
Normy Austrálie
ACCC-1
ACCC-2