Bộ trưởng Khối Doanh nghiệp Nhỏ và Trợ lý Thủ quỹ của Khối thịnh vượng chung, Hon Kelly O’Dwyer, đã họp vào ngày 27 tháng 11 năm 2015 để đưa ra quyết định thu hồi tiêu chuẩn an toàn của Luật Người tiêu dùng Úc đối với mũ bảo hộ dành cho người đi xe đạp mô tô.

Tiêu chuẩn Úc đã tổ chức một diễn đàn mở vào ngày 19 tháng 2 năm 2015 về các tiêu chuẩn và quy định về mũ bảo hiểm xe máy ở Úc trước khi các tiêu chuẩn bị thu hồi. Diễn đàn tập trung vào các vấn đề về quy định xung quanh việc cung cấp và sử dụng mũ bảo hiểm xe máy trên tất cả các bang và vùng lãnh thổ và việc sử dụng tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật. Họ đồng ý rằng không có lý do thuyết phục nào khiến người đi xe máy băng qua các ranh giới của tiểu bang hoặc lãnh thổ phải dừng lại và đổi mũ bảo hiểm để tuân thủ các quy định khác nhau giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Các tiêu chuẩn an toàn bị thu hồi cuối cùng đã loại bỏ một lớp quy định không cần thiết, nhưng vẫn cho phép Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) giám sát thị trường hàng hóa an toàn. Việc loại bỏ một tiêu chuẩn an toàn cụ thể đối với việc cung cấp mũ bảo hiểm trong khi vẫn giữ nguyên các luật liên quan đến việc sử dụng chúng sẽ ngăn cản luật cung cấp và sử dụng không đồng bộ với nhau và sẽ giảm bớt sự nhầm lẫn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Luật An toàn của Người tiêu dùng Úc .

Nguồn:
Tiêu chuẩn Úc
ACCC-1
ACCC-2