Hành động Brexit của Vương quốc Anh đã có tác động đến các quy tắc liên quan đến việc tuân thủ sản phẩm đối với các mặt hàng được nhập khẩu và bán tại Vương quốc Anh. Vương quốc Anh bây giờ sẽ sử dụng nhãn hiệu riêng của mình, UKCA , để thay thế dấu tuân thủ CE của EU cho một số loại hàng hóa được đưa vào thị trường. Những danh mục này bao gồm nhưng không giới hạn ở xe đạp, xe đạp điện và nhiều loại mũ bảo hiểm .

Khi Brexit hoàn thành , các quy trình và yêu cầu tuân thủ đối với các sản phẩm này về cơ bản sẽ vẫn giữ nguyên. Sự khác biệt duy nhất: các sản phẩm sẽ được yêu cầu mang dấu UKCA thay cho dấu CE.

ACT Lab ở đây để giúp bạn hiểu những yêu cầu mới này và điều hướng quá trình chứng nhận.

Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ:

  • Sau ngày 1 tháng 1 năm 2023 *, dấu CE sẽ không còn được chấp nhận ở Vương quốc Anh. Nhãn hiệu UKCA sẽ không được các nước thành viên EU công nhận, vì vậy các sản phẩm phải được dán nhãn tương ứng
  • Xe đạp và xe đạp điện sẽ vẫn được tự công bố để tuân thủ UKCA, như trường hợp của dấu CE
  • Các bài kiểm tra PPE vẫn được yêu cầu phải được xem xét bởi một cơ quan được thông báo để nhận được dấu UKCA, như trường hợp của dấu CE
  • Ngoài việc áp dụng nhãn hiệu UKCA ở bất cứ nơi nào cần thiết, các nhà sản xuất cũng phải cung cấp Tuyên bố về sự phù hợp dành riêng cho Vương quốc Anh, tương tự như những gì được yêu cầu đối với sự tuân thủ của EU để sử dụng nhãn hiệu CE

Hướng dẫn chính thức của chính phủ về việc sử dụng nhãn hiệu UKCA có thể được tìm thấy tại đây .

Để được hướng dẫn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@act-lab.com và 562.470.7215 hoặc gửi bài kiểm tra bên dưới.

 

* Bài báo này đã được cập nhật từ bản gốc của nó để phản ánh việc gia hạn thời hạn của UKCA.