Přilby všeho druhu mohou znamenat rozdíl mezi tím, zda člověk po nehodě přežije a zemře, nebo utrpí zranění, které mu způsobí doživotní následky. Komplexní testování přileb je proto pro výrobce přileb pro cyklisty i motocyklisty zásadní součástí procesu vývoje výrobku.

Podívejte se na naši infografiku o bezpečnosti přileb

Základy testování bezpečnosti přileb

V některých zemích jsou bezpečnostní normy pro přilby kontrolovány vládními agenturami. V USA je však dodržování předpisů ponecháno na výrobci nebo distributorovi přilby.

Žádná přilba nedokáže jezdce ochránit před každou předvídatelnou nehodou a/nebo nárazem, nicméně bezpečnostní testy mohou zajistit, že jsou splněny určité normy a že podmínky v laboratoři kopírují to, jak může vypadat skutečný náraz. Naše testy bezpečnosti přileb měří komplexní výkon přileb a jejich schopnost absorbovat náraz. Testy mohou také měřit účinnost helmy, která drží na hlavě uživatele, a výkonnost některých doplňků.

Bezpečnostní normy pro motocyklové přilby

V USA musí mít každá přilba uvedená jako „motocyklová přilba“ certifikát DOT. Pokud přilba nemá certifikaci DOT, nelze ji prodávat jako motocyklovou přilbu.

Nejpoužívanější mezinárodní normou pro motocyklové přilby je norma Evropského hospodářského společenství (EHK) č. 22. Jednou z výhod je požadavek na povinné sériové testování přileb před jejich uvolněním pro veřejnost. To znamená, že kvalita přilby splňující normu ECE č. 22 je zajištěna povinným testováním vzorků každé vyrobené přilby předtím, než opustí továrnu. EHK přijala novou normu č. 22.06, která obsahuje nové požadavky na zkoušení, z nichž za zmínku stojí především rotační šikmé nárazy.

V ACT-LAB jsme schopni testovat jak normy DOT, tak ECE; v případě potřeby můžeme certifikovat i přilby ECE. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 bude mít ACT-LAB potřebné kapacity pro testování nové normy 22.06.

Bezpečnostní normy pro cyklistické přilby

Normy pro certifikaci cyklistických přileb se na celém světě liší. V současné době existuje na celém světě přibližně 10 různých norem pro cyklistické přilby.

Všechny cyklistické přilby prodávané ve Spojených státech musí splňovat normu CPSC 1203. Norma CPSC 1203 je akceptována i v Kanadě. CPSC vystavuje přilby o něco větším nárazům než normy EN 1078 a AS/NZ 2063.

V ACT-LAB provádíme různé testy cyklistických přileb, které splňují požadavky v USA i mimo ně:

V USA:
– CPSC 1203
– ASTM F1447 pro jízdu na kole nebo kolečkových bruslích
– ASTM F1952 pro závody horských kol ve sjezdu z kopce
– ASTM F2032 pro cyklistiku BMX

Mimo USA
– EN 1078 v Evropě
– AS/NZ 2063 v Austrálii a na Novém Zélandu
– GB 24429 v Číně

V USA musí všechny značky splňovat normu CSPC 1203. Osm přileb daného modelu musí být zařazeno do „přiměřeného testovacího programu“ a testování musí provést buď výrobce, nebo třetí strana, například ACT-LAB. Záznamy o výsledcích zkoušek musí být u dovozce uchovávány po dobu nejméně tří let a musí být k dispozici Komisi pro bezpečnost spotřebních výrobků do 48 hodin od žádosti o ověření. Porušení normy může mít za následek „stažení z trhu, soudní příkazy, zabavení výrobku a občanskoprávní nebo trestní sankce“.

Za certifikační procesy a požadavky mimo USA mohou být účtovány další poplatky.

Další testy bezpečnosti přileb

Bezpečnost přileb se v žádném případě neomezuje pouze na řidiče jízdních kol a motocyklů. Například zranění hlavy jsou příčinou 60 % úmrtí souvisejících s jízdou na koni, přičemž mnoha z nich lze předejít použitím certifikované jezdecké přilby.

Provádíme řadu testů bezpečnosti přileb, aby si výrobci mohli být jisti svými výrobky a zajistili bezpečnost svých zákazníků, včetně:

– Přilby pro sněhové sporty
– Přilby na skateboard a kolečkové brusle
– Jezdecké přilby
– Kanoistické a vodácké přilby
– Rychlobruslení
– Průmyslové ochranné přilby
– Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti
– Terénní motocyklové přilby

O společnosti ACT-LAB

ACT-LAB je akreditovaná laboratoř ISO/IEC 17025, která provádí testování bezpečnosti a shody spotřebitelských výrobků pro aktivní svět. Pomůžeme vám zajistit, aby vaše výrobky splňovaly průmyslové normy a byly kontrolovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita.

Chcete-li se dozvědět více o našich testech, kontaktujte nás ještě dnes.

Více informací o našich akreditacích najdete zde.