hardline product testing


V dnešním rychlém spotřebitelském světě, kde je řada výrobků snadno dostupná na dosah ruky, je zajištění kvality a bezpečnosti tohoto zboží důležitější než kdy dříve. Pro zkušební laboratoře třetích stran, jako je ACT LAB, se komplexní testování spotřebních výrobků hardline stalo nezbytnou součástí naší práce pro výrobce po celém světě. Přísné testovací postupy hrají zásadní roli při dodržování právních předpisů a ochraně zájmů a blaha spotřebitelů, od příslušenství a nábytku až po chemikálie pro domácnost a předměty osobní péče.

Přečtěte si další informace o různých produktech hardline, které nabízíme k testování.

Co je to tvrdé zboží?

Hardline zboží se obvykle rozlišuje na základě různých faktorů, mezi které patří:

 • Odolnost: Jak už název napovídá, zboží z tvrdé linie je obvykle tvrdé na dotek.
 • Trvanlivost: Hardline zboží je obvykle trvanlivé povahy a je určeno k tomu, aby jej spotřebitelé používali vícekrát.
 • Použití: Zboží Hardline není obvykle určeno pro osobní použití, existují však výjimky.

Příkladem tvrdého zboží je elektrické nářadí, cvičební nářadí, kosmetické přístroje a nábytek. Naproti tomu měkké zboží je obvykle měkčí a menší, například lůžkoviny, oblečení a osobní doplňky.

Zboží z tvrdé linky může podléhat různým testům v závislosti na předpisech pro konkrétní výrobek, předpisech pro dané odvětví a zamýšleném regionu distribuce.

Úvahy o výrobku

 1. Příslušenství: Příslušenství zahrnuje širokou škálu produktů, od malých gadgetů až po předměty denní potřeby, jako jsou pouzdra na telefony, peněženky a sluneční brýle. Styl a design jsou sice důležité, ale důležitá je i bezpečnost výrobků. Testování výrobků společností ACT LAB zajišťuje, že příslušenství splňuje zákonné normy pro materiály, konstrukci a potenciální nebezpečí. Tato hodnocení pomáhají identifikovat případná rizika, jako je nebezpečí udušení pro děti, problémy s chemickým složením nebo trvanlivostí výrobku.
 1. Nábytek a bytové doplňky: Nábytek a bytové doplňky v sobě spojují estetiku s funkčností a jsou tak nedílnou součástí našich obytných prostor. Špatná konstrukce nebo toxické materiály v těchto výrobcích však mohou vést k nehodám a zdravotním problémům. Testovací protokoly společnosti ACT LAB hodnotí nábytek a bytové doplňky z hlediska stability, nosnosti a dodržování bezpečnostních předpisů. Hodnocení materiálů a povrchových úprav rovněž pomáhá předcházet expozici škodlivým látkám.
 1. Nástroje a hardware: Nástroje a hardware jsou navrženy tak, aby uživatelům umožnily stavět, opravovat a inovovat. Nesprávná výroba nebo nevhodné materiály však mohou z těchto nástrojů udělat potenciální nebezpečí. Testování nástrojů a hardwaru společností ACT LAB zkoumá jejich mechanickou integritu a zajišťuje, že vydrží zamýšlené použití bez poruchy. Kontroluje také potenciální bezpečnostní rizika, jako jsou ostré hrany, hořlavost a ergonomický design.
 1. Instalatérské a sanitární zboží: Instalatérské a sanitární výrobky jsou důležité pro udržení čistého a funkčního domova. Netěsnosti, poruchy nebo problémy se znečištěním mohou vést k nákladným opravám a zdravotním problémům. Testy společnosti ACT LAB ověřují integritu instalatérských součástí, jako jsou potrubí, ventily a konektory, a zajišťují, že odolávají tlaku a používání v průběhu času. U sanitárního nádobí, jako jsou vodovodní baterie a sprchové hlavice, se rovněž hodnotí účinnost využití vody a nepřítomnost škodlivých materiálů.
 1. Zavazadla: Zavazadla jsou důvěryhodným společníkem na cestách, který přenáší věci napříč městy a kontinenty. Ať už se jedná o odolný kufr, pohodlný batoh nebo funkční cestovní tašku, společnost ACT LAB při testování výrobků v tvrdé linii posuzuje odolnost zavazadel v různých zátěžových scénářích. To zahrnuje posouzení rukojetí, zipů, koleček a celkové konstrukční integrity, aby se zajistilo, že vydrží náročné cestování.
 1. Osobní péče a krása: Výrobky pro osobní péči a krásu přicházejí do přímého kontaktu s tělem spotřebitele, a proto je jejich bezpečnost a kvalita zásadní. Testy společnosti ACT LAB ověřují nepřítomnost škodlivých chemických látek, alergenů a potenciálních kontaminantů, od přístrojů pro úpravu vlasů až po zařízení pro péči o pleť. To zaručuje, že používání těchto výrobků nepovede k nežádoucím reakcím nebo dlouhodobým zdravotním problémům, a umožňuje spotřebitelům rozhodovat se na základě informací.
 1. Chemikálie pro domácnost: Chemikálie pro domácnost, jako jsou čisticí prostředky a pesticidy, musí být v křehké rovnováze mezi účinností a bezpečností. Společnost ACT LAB provádí tvrdé testování výrobků z hlediska jejich chemického složení, čímž zajišťuje, že splňují regulační pokyny a neškodí lidem, domácím zvířatům ani životnímu prostředí. Provádí se také hodnocení správného označování a balení, aby se zabránilo náhodnému zneužití.

Tvrdé předpisy o výrobcích

Výrobky hardline, které jsou hmotným spotřebním zbožím určeným k dlouhodobému používání, podléhají různým předpisům, které zajišťují jejich bezpečnost, kvalitu a soulad s průmyslovými normami. Tyto předpisy zavádějí vládní agentury a průmyslové organizace s cílem chránit spotřebitele a zachovat integritu trhu. Mezi běžné oblasti regulace pro produkty s pevnou linií patří:

 1. Bezpečnostní normy: Vlády a regulační orgány stanovují bezpečnostní normy pro různé výrobky hardline, aby se zabránilo nehodám, zraněním a potenciálním nebezpečím. Tyto normy se mohou týkat například bezpečnosti materiálu, ostrých hran, nebezpečí udušení, elektrické bezpečnosti a stability.
 2. Omezení materiálu: Předpisy často omezují používání určitých materiálů a materiálů, které se používají při výrobě.
  .
  při výrobě tvrdých výrobků. Cílem omezení nebezpečných látek, jako jsou olovo, ftaláty a některé chemické látky, je například snížit zdravotní rizika pro spotřebitele.
 3. Elektrická a elektronická bezpečnost: Na výrobky Hardline, které obsahují elektrické součásti nebo baterie, se vztahují zvláštní bezpečnostní předpisy, aby se předešlo elektrickému nebezpečí, přehřátí a riziku požáru.
 4. Výkon a odolnost: Některá průmyslová odvětví mají normy pro výkon a odolnost, které musí výrobky hardline splňovat, aby byla zajištěna jejich správná funkce a přiměřená životnost.
 5. Požadavky na označování a balení: Předpisy určují, jaké informace musí být uvedeny na štítcích a obalech výrobků, jako jsou bezpečnostní upozornění, návod k použití, země původu a recyklační symboly.
 6. Předpisy v oblasti životního prostředí: Některé výrobky hardline podléhají environmentálním předpisům, které upravují jejich dopad na životní prostředí. To zahrnuje předpisy o recyklovatelnosti, energetické účinnosti a ekologických materiálech.
 7. Testování a certifikace výrobků: Hardline výrobky musí často projít testováním v akreditovaných laboratořích, aby se zajistilo, že splňují příslušné předpisy a normy. Certifikační značky uznávaných orgánů označují splnění těchto požadavků.
 8. Specifické předpisy pro dané odvětví: Některé kategorie výrobků, jako jsou automobilové díly, hračky a zdravotnické prostředky, mají specifické průmyslové předpisy, které se týkají jejich jedinečných bezpečnostních a kvalitativních problémů.

O společnosti ACT-LAB

ACT-LAB je akreditovaná laboratoř ISO/IEC 17025, která provádí testování bezpečnosti a shody spotřebitelských výrobků pro aktivní svět. Pomůžeme vám zajistit, aby vaše výrobky splňovaly průmyslové normy a byly kontrolovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita.

Chcete-li se dozvědět více o našich testech, kontaktujte nás ještě dnes.

Více informací o našich akreditacích najdete zde.

Naše testování