Yêu cầu kiểm tra sản phẩm và Hướng dẫn cơ bản về kiểm tra sản phẩm

Trước khi phát hành một sản phẩm hoặc tính năng mới, bạn cần thử nghiệm nó. Nhưng thử nghiệm có thể phức tạp và đầy thử thách. Thử nghiệm sản phẩm đòi hỏi sự sáng tạo, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề — tất cả đều nói dễ hơn làm! Việc kiểm [...]