mô tả dự án

Việc hỏng hóc các bộ phận của xe đạp như ghi đông có thể dẫn đến mất lái và kiểm soát phanh và / hoặc không hỗ trợ trọng lượng của người lái, do đó dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Bởi vì các nhà sản xuất xe đạp trộn và kết hợp các thành phần từ các nhà cung cấp khác nhau, một bộ phận lắp ráp cụ thể có thể được hình thành từ các thành phần có nhiều sự khác biệt về cấu trúc. Mục tiêu của các bài kiểm tra độ mỏi thân tay lái của chúng tôi là phân tích tính toàn vẹn về cấu trúc của tay lái bằng cách thực hiện các bài kiểm tra độ bền và độ mỏi.