mô tả dự án

Trong video này cho thấy một phần của các bài kiểm tra Mũ bảo hiểm CPSC 1203, trong trường hợp này, chúng tôi kiểm tra để xem liệu mũ bảo hiểm có thể ở trên đầu của một người hay không. Đối với thử nghiệm này, một dây đeo được móc qua mép trước của mũ bảo hiểm và vật nặng 4 kg được thả từ độ cao 0,6 mét để kéo mũ bảo hiểm từ trước ra sau.