TIÊU ĐỀ: Nhân viên Kiểm tra Cơ khí

BÁO CÁO ĐẾN: Người quản lý phòng thí nghiệm

GIÁM SÁT: N / A

BẢN TÓM TẮT:

Nhân viên Thử nghiệm Cơ khí chịu trách nhiệm thực hiện thử nghiệm cơ học cho khách hàng của ACT Lab để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành. Nhân viên Thử nghiệm Cơ khí sẽ chịu trách nhiệm bảo trì thiết bị thử nghiệm, sử dụng thiết bị để thử nghiệm sản phẩm và báo cáo kết quả lại cho Người quản lý Thử nghiệm Cơ khí để xác định hành động tiếp theo.

TRÁCH NHIỆM:

· Tiến hành kiểm tra định kỳ

· Ghi lại dữ liệu thử nghiệm và có thể phân tích và truyền đạt kết quả (ví dụ: thông báo các bất thường)

· Tiến hành bảo trì thiết bị định kỳ

· Cài đặt và vận hành thiết bị và hệ thống

· Duy trì môi trường làm việc sạch sẽ

· Tuân thủ tất cả các chính sách về sức khỏe, an toàn và môi trường của công ty

· Tuân theo tất cả các giao thức chất lượng và báo cáo bất kỳ sự khác biệt nào cho Người quản lý thử nghiệm cơ khí

· Có thể được giao các dự án đặc biệt hoặc đột xuất

CÁC KỸ NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU:

· Trình độ học vấn: Yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

· Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm kiểm tra cơ khí là một điểm cộng, đặc biệt có kinh nghiệm và quen thuộc với xe đạp và đồ thể thao ngoài trời

· Đào tạo: Tham gia đào tạo do công ty ủy quyền và có thể chứng minh khả năng thực hiện kiểm tra một cách độc lập khi kết thúc đào tạo

· Kiến thức kỹ thuật: Kiến thức nền tảng vững chắc về các khái niệm kỹ thuật cơ khí và khả năng áp dụng các khái niệm để kiểm tra kiểm soát chất lượng

KỸ NĂNG:

o Phối hợp tay / mắt tốt khi xử lý mẫu và các thiết bị khác nhau

o Phải có khả năng đọc, hiểu và làm theo các hướng dẫn công việc một cách an toàn, chính xác và kịp thời

o Làm quen với Microsoft Office và các kỹ năng / phần mềm máy tính văn phòng cơ bản khác

o Chú ý đến từng chi tiết, có khả năng làm việc tốt dưới áp lực

o Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt

o Khả năng làm việc tốt với người khác và độc lập

o Kỹ năng nói, đọc và viết tiếng Anh là một điểm cộng (đối với các địa điểm không nói tiếng Anh)

o Kỹ năng nói, đọc và viết tiếng Quan Thoại / Việt Nam là một điểm cộng (đối với các địa điểm không nói tiếng Quan Thoại / Việt Nam)