memb-icphsoKhi Tổ chức An toàn và Sức khỏe Sản phẩm Tiêu dùng Quốc tế (ICPHSO) tập hợp tại Orlando, Florida cho hội nghị chuyên đề hàng năm, ACT LAB, công ty dịch vụ thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng, đã có mặt để tham gia vào việc trao đổi ý tưởng và thông tin về các vấn đề sức khỏe và an toàn có hiệu quả trên thị trường toàn cầu.

Tại sao ACT LAB là dịch vụ thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng tốt nhất trên toàn cầu?

thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ACT John Bogler đã cùng hơn 700 người tham gia từ các cơ quan chính phủ, các nhóm sản xuất, tuân thủ, thương mại, bán lẻ, thử nghiệm, học viện, truyền thông và vận động để tham gia vào nỗ lực tập thể nhằm nâng cao sức khỏe và an toàn của sản phẩm tiêu dùng trên toàn thế giới.

Tập hợp bao gồm các đại diện từ CSPC, Fisher Price, Walmart, Target, Hiệp hội Công nghiệp Đồ chơi và những người khác triệu tập để giải quyết các vấn đề quan trọng như chia sẻ dữ liệu, giảm tổn thương do các mối nguy tiềm ẩn, tính minh bạch và công nghệ, thu hồi sản phẩm, hải quan và vận chuyển, các mối nguy hóa chất và nhiều hơn nữa. Để biết thêm thông tin về ICPHSO, hãy truy cập www.ICPHSO.org