Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã cập nhật hướng dẫn phân loại độ tuổi đối với đồ chơi, đồ dùng chăm sóc trẻ em và các sản phẩm dành cho trẻ em khác. Tài liệu này, Hướng dẫn xác định độ tuổi: Liên quan đặc điểm của sản phẩm tiêu dùng với kỹ năng, cách chơi, hành vi và sở thích của trẻ em , sẽ thay thế tài liệu năm 2002, Hướng dẫn xác định độ tuổi: Liên quan độ tuổi của trẻ em với đặc điểm đồ chơi và hành vi chơi .

Các hướng dẫn này đưa ra các quyết định về độ tuổi cho các sản phẩm tiêu dùng. Đặc điểm của từng sản phẩm phù hợp với kỹ năng, sở thích và hành vi chơi của trẻ ở từng lứa tuổi. Kết quả xác định độ tuổi tác động trực tiếp đến độ sâu và loại thử nghiệm an toàn mà các sản phẩm tiêu dùng trong các danh mục này phải trải qua để xác định các mối nguy tiềm ẩn.

Các cập nhật trong hướng dẫn xác định độ tuổi bao gồm:Nguyên tắc xác định độ tuổi mới

  • Việc bổ sung một danh mục mới, “Trò chơi công nghệ”, để phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của đồ chơi điện tử và thiết bị thông minh,
  • Cập nhật và bổ sung các khả năng và sở thích cơ bản của trẻ dựa trên dữ liệu mới,
  • Đồ chơi mới,
  • Nhóm tuổi thay đổi đối với đồ chơi hiện có và
  • Các thay đổi và bổ sung đối với các sản phẩm dành cho trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em khác.

Xác định độ tuổi là một bước quan trọng trong việc phát triển, tiếp thị và dán nhãn các sản phẩm tiêu dùng cho trẻ em. Các danh mục xác định độ tuổi liên quan trực tiếp đến tính an toàn của sản phẩm và cung cấp cho người tiêu dùng những hướng dẫn quan trọng và đầy đủ thông tin trong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@act-lab.com hoặc 562.470.7215.