Bản tin ACT tháng 1 năm 2020

Cập nhật eNews tháng 1: Triển lãm nhà bán lẻ ngoài trời, Tiêu chuẩn xe đạp điện đầu tiên cho Bắc Mỹ, Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của lều, Phòng thí nghiệm ACT hợp tác với Đại học bang San Diego, v.v.