quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

ACT Lab tại China Cycle 2018

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services incChina Cycle 2018 , còn được gọi là Hội chợ Xe đạp Quốc tế Trung Quốc, sẽ khai mạc vào cuối tuần này tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Thượng Hải, và kéo dài từ ngày 6-9 tháng 5. Phiên bản thứ 28 có các sản phẩm và dịch vụ xe đạp, xe đạp điện và xe gắn máy từ 7.500 nhà triển lãm. Các sự kiện bao gồm cuộc thi chụp ảnh xe đạp, Đại hội thể thao X quốc tế Trung Quốc, hoạt động đạp xe dành cho trẻ em và buổi biểu diễn thời trang đi xe đạp.

Hãy nhớ ghé thăm Phòng thí nghiệm ACT tại Gian hàng # F0010, nằm trong Hội trường 6.1 gần Buổi biểu diễn thời trang.

Chỉ thị của Liên minh Châu Âu ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn đối với mũ bảo hiểm xe đạp điện

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services incCác tiêu chuẩn kiểm tra mũ bảo hiểm theo tốc độ được áp dụng gần đây được nêu theo NTA8776 nhằm cung cấp sự an toàn nâng cao so với mũ bảo hiểm xe đạp tiêu chuẩn, hiện sẽ được điều chỉnh theo Chỉ thị mới của EU 2016/425 về thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), một bước phát triển đáng chú ý đối với các nhà sản xuất mũ bảo hiểm ở EU.
‘Xe đạp tốc độ’, còn được gọi là xe đạp S-EPAC, là loại xe đạp điện có thể đạt tốc độ 45 km / h nhờ bàn đạp trợ lực và được phân loại là xe mô tô hai bánh L1e-B và phải đạp mới có thể lái được. Sử dụng mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với những người đi xe đạp tốc độ ở EU.
Trong giai đoạn một năm, mũ bảo hiểm đã có giấy chứng nhận NTA8776 có thể tiếp tục được bán tại EU mà không cần phát hành cho đến ngày 21 tháng 4 năm 2019; tuy nhiên, tất cả các chứng chỉ được cấp sau ngày 21 tháng 4 năm 2018 phải tuân thủ NTA8776 và Quy định 2016/425 của EU.
Thông tin bổ sung có sẵn tại các liên kết sau:

Các tiêu chuẩn an toàn cho xe đạp, mũ bảo hiểm và thể thao sẽ được thảo luận tại cuộc họp ASTM sắp tới

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services incCuối tháng này, ACT Lab sẽ tham gia Tuần lễ của Ủy ban ASTM tại San Diego, California, từ ngày 22 đến 24 tháng 5. Các cuộc họp, được coi là mạch máu của tổ chức phát triển tiêu chuẩn, được tổ chức theo lĩnh vực với các đại diện chuyên gia tình nguyện từ khắp các ngành mà họ phục vụ.
ACT Lab nằm trong tiểu ban ASTM F08.10 và F08.96 US TAG dành cho xe đạp và tiểu ban ASTM F08.53 về tiêu chuẩn an toàn mũ bảo hiểm và mũ đội đầu. Các cuộc họp sắp tới dự kiến sẽ thảo luận về các tiêu chuẩn cho các bộ phận, bánh xe, xe đạp, mũ bảo hiểm, an toàn thực hiện và hơn thế nữa.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ASTM trực tuyến.

ACT để tài trợ cho cuộc họp nhóm tiêu chuẩn ISO quốc tế

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

Sau Tuần lễ Ủy ban ASTM, Phòng thí nghiệm ACT sẽ đến Minneapolis, Minnesota để tài trợ và tham gia Cuộc họp Nhóm Tiêu chuẩn Xe đạp ISO, từ ngày 11 đến 15 tháng 6.

Nhóm kỹ sư quốc tế, đại diện thương hiệu và các chuyên gia trong ngành, cuộc họp gần đây nhất tại Hamamatsu, Nhật Bản, sẽ tập hợp tại Hoa Kỳ lần đầu tiên sau sáu năm. Các chi tiết hậu cần của sự kiện sẽ được điều phối bởi Các Sản phẩm Xe đạp Chất lượng của Bloomington, Minnesota.

Các Nhóm Công tác ISO thuộc ủy ban ISO / TC 149 Cycles sẽ thảo luận về các sửa đổi đối với các tiêu chuẩn an toàn xe đạp quốc tế ISO 4210, 8098 đã được công bố và sắp công bố, thuật ngữ được sử dụng và nêu trong 8090, và việc áp dụng các tiêu chuẩn ‘EPAC’ cho xe đạp điện.
Các thành viên tham gia được đăng ký theo Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các liên kết cho Ủy ban chu trình ISO và / hoặc ANSI .

Cơ hội nghề nghiệp tại Phòng thí nghiệm ACT ở Taicang, Trung Quốc

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services incACT Lab đang thuê một đại diện bán hàng toàn thời gian, có trụ sở tại văn phòng Taicang ACT, Tô Châu, Trung Quốc. Các ứng cử viên phải có kỹ năng giao tiếp xuất sắc và kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp kiểm tra, tuân thủ, xe đạp, mũ bảo hiểm và / hoặc đồ chơi được ưu tiên. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin hoặc đăng ký ngay hôm nay.