9bd8773f-de9e-4557-a55b-6d3b2d579ddeObsah nově vydané normy ISO 4210:2014 Bezpečnostní požadavky na jízdní kola stanovila technická komise ISO pro jízdní kola ve spolupráci s technickou komisí CEN pro jízdní kola. Požadavky na jízdní kola jsou rozděleny do devíti částí a klasifikují jízdní kola pro čtyři kategorie použití: městská a trekingová, horská, silniční závodní a jízdní kola pro mládež.
V úvodu normy se uvádí, že „…byla vypracována v reakci na celosvětovou poptávku. Cílem je zajistit, aby jízdní kola vyrobená v souladu s touto mezinárodní normou byla co nejbezpečnější. Zkoušky jsou navrženy tak, aby zajistily pevnost a odolnost jednotlivých částí i jízdního kola jako celku.“
Přijetí normy ISO 4210:2014 je naplánováno na srpen 2015 ve více než 30 evropských zemích, včetně Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Spojeného království, a je velmi pravděpodobné, že bude přijata i v mnoha dalších zemích, které se účastní ISO, jako je Japonsko, Čína, Izrael a Jihoafrická republika. Více informací o normě naleznete na webové stránce ISO Online Browsing Platform (OBP).