CPSIA je zákon o bezpečnosti spotřebitelských výrobků přijatý v roce 2008. Tento zákon stanoví normy bezpečnosti spotřebitelských výrobků a další bezpečnostní požadavky na výrobky a hračky pro děti. Mimo jiné nařizuje nezávislý dohled třetí strany nad všemi dětskými výrobky a hračkami.

Testování bezpečnosti spotřebitelských výrobků je důležitou součástí zajištění bezpečnosti výrobků, které kupujeme, pro nás a naše rodiny. Patří sem vše od potravin, oblečení, hraček, kosmetiky, elektroniky a dalších věcí. Než se tyto výrobky dostanou na trh, může být provedena řada různých testů. Ty mohou zahrnovat fyzikální a chemické analýzy i hodnocení toxicity. Některé výrobky mohou před uvedením na trh nebo prodejem v obchodech vyžadovat také schválení externí agentury, jako je FDA.

V zájmu ochrany spotřebitelů před nebezpečnými výrobky je důležité, aby výrobci i prodejci dodržovali všechny platné předpisy, které pomohou zajistit bezpečnost spotřebitelů v každé fázi výroby, abyste vždy věděli, že to, co kupujete, je pro vaši rodinu bezpečné.