Nová bezpečnostní norma ISO 4210:2014 pro jízdní kola již brzy na světě
Obsah nově vydané normy ISO 4210:2014 Bezpečnostní požadavky na jízdní kola stanovila technická komise ISO pro jízdní kola ve spolupráci s technickou komisí CEN pro jízdní kola. Požadavky na jízdní kola jsou rozděleny do devíti částí a klasifikují jízdní kola pro čtyři kategorie použití: městská a trekingová, horská, silniční závodní a jízdní kola pro mládež.
V úvodu normy se uvádí, že „…byla vypracována v reakci na celosvětovou poptávku. Cílem je zajistit, aby jízdní kola vyrobená v souladu s touto mezinárodní normou byla co nejbezpečnější. Zkoušky jsou navrženy tak, aby zajistily pevnost a odolnost jednotlivých částí i jízdního kola jako celku.“
Přijetí normy ISO 4210:2014 je naplánováno na srpen 2015 ve více než 30 evropských zemích, včetně Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Spojeného království, a je velmi pravděpodobné, že bude přijata i v mnoha dalších zemích, které se účastní ISO, jako je Japonsko, Čína, Izrael a Jihoafrická republika. Více informací o normě naleznete na webové stránce ISO Online Browsing Platform (OBP).

CPSC navrhuje revidované požadavky na ftaláty

 

Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků navrhla revizi oddílu 108 požadavků CPSIA týkajícíchse ftalátů s cílem přidat několik dalších ftalátů na seznam trvale zakázaných látek. Ftaláty, které se běžně používají jako změkčovadla plastů z polyvinylchloridu (PVC), lze nalézt v kousátkách, plastových hračkách, bytových doplňcích, kosmetice, sedlech a rukojetích jízdních kol a v mnoha dalších spotřebních výrobcích. Navrhované pravidlo by rozšířilo seznam trvale zakázaných ftalátů ze tří na šest.

 

Stálé předpisy podle oddílu 108 písm. a) zákona CPSIA zakazují prodej, distribuci nebo dovoz jakýchkoli dětských hraček nebo předmětů pro péči o děti, které obsahují více než 0,1 % di(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutyl ftalátu (DBP) nebo butyl benzyl ftalátu (BBP). Dočasně je zakázáno také několik ftalátů, například diisononylftalát (DINP), diisodecylftalát (DIDP) nebo di-n-oktylftalát (DNOP).
Zpráva vydaná v roce 2014 na základě výzkumu provedeného poradním panelem pro chronická nebezpečí (CHAP), který byl pověřen CPSC, obsahuje doporučení trvale zakázat DIBP, DPENP, DHEXP a DCHP a dočasně zakázat DIOP. Výbor CHAP rovněž doporučil změnit dočasný zákaz DNIP na trvalý a z dočasného zákazu vyjmout DNOP a DIDP. Navrhované pravidlo by zakazovalo výrobu za účelem prodeje, nabízení k prodeji, distribuci v obchodě nebo dovoz do Spojených států jakékoli dětské hračky nebo předmětu pro péči o děti, které obsahují více než 0,1 procenta DINP, DIBP, DPENP, DHEXP nebo DCHP.

Podle § 108 se vyžaduje testování a certifikace třetí stranou pro dětské hračky a předměty pro péči o děti, jakož i pro hračky, které lze vložit do úst dítěte. Podle CPSC je „dětská hračka“ definována jako jakýkoli spotřební výrobek navržený nebo určený pro dítě ve věku 12 let nebo mladší. „Výrobky pro péči o dítě“ jsou spotřebitelské výrobky určené nebo určené pro dítě ve věku 3 let nebo mladší, které usnadňují spánek nebo krmení nebo pomáhají dítěti při kojení nebo prořezávání zubů. Další informace naleznete na stránce Prohibition of Children’s Toy and Child Care Articles Containing Specified Phthalates na weburegulations.gov.

ACT se účastní mezinárodního sympozia o bezpečnosti spotřebitelů na ICPHSO
Když se v Orlandu na Floridě konalo výroční sympozium Mezinárodní organizace pro zdraví a bezpečnost spotřebitelských výrobků (ICPHSO), společnost ACT se zúčastnila výměny názorů a informací o otázkách zdraví a bezpečnosti, které se objevují na globálním trhu.
Prezident a generální ředitel společnosti ACT John Bogler se připojil k více než 700 účastníkům z vládních agentur, výrobních podniků, podniků zabývajících se dodržováním předpisů, obchodu, maloobchodu, testování, akademické obce, médií a skupin na podporu spotřebitelských výrobků, aby se podíleli na společném úsilí o podporu zdraví a bezpečnosti spotřebitelských výrobků na celém světě. Na shromáždění se sešli zástupci společností CSPC, Fisher Price, Walmart, Target, Asociace hračkářského průmyslu a další, aby se zabývali důležitými otázkami, jako je sdílení dat, omezení zranění způsobených skrytými nebezpečími, transparentnost a technologie, stahování výrobků z trhu, cla a přeprava, chemická nebezpečí a další. Další informace o ICPHSO najdete na adrese www.ICPHSO.org.
ACT obnovuje členství v BPSA, se připojuje k OIA

 

Společnost ACT Lab s hrdostí oznamuje, že je nadále členem Asociace dodavatelů cyklistických výrobků a nově se připojila k Asociaci outdoorového průmyslu. Tyto vazby umožní společnosti ACT zůstat v kontaktu s nejnovějšími trendy a požadavky v oblasti cyklistiky a outdoorových sportů.

 

BPSA je cenným zdrojem informací pro cyklistický průmysl, poskytuje statistické údaje o trhu a je vedoucí silou v oblasti legislativy a řešení otázek bezpečnosti cyklistiky. OIA je předním obchodním sdružením v oblasti rekreace v přírodě, které sdružuje více než 4 000 výrobců, distributorů, dodavatelů a maloobchodníků, má silný politický akční výbor ve Washingtonu D.C. a širokou koalici partnerů v oblasti rekreace, dopravy a ochrany přírody. Další informace o těchto organizacích najdete na webových stránkách BPSA a OIA.