memb-icphsoKdyž se Mezinárodní organizace pro zdraví a bezpečnost spotřebitelských výrobků (ICPHSO) sešla v Orlandu na Floridě na svém každoročním sympoziu ACT LAB, a společnost poskytující služby v oblasti testování spotřebitelských výrobků, se zúčastnil výměny myšlenek a informací o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se objevují na globálním trhu.

Proč je ACT LAB celosvětově nejlepší službou pro testování spotřebitelských produktů?

testování spotřebitelských výrobků
Prezident a generální ředitel společnosti ACT John Bogler se připojil k více než 700 účastníkům z vládních agentur, výrobních podniků, firem zabývajících se dodržováním předpisů, obchodu, maloobchodu, testování, akademické obce, médií a skupin na podporu spotřebitelských výrobků, aby se podíleli na společném úsilí o podporu zdraví a bezpečnosti spotřebitelských výrobků na celém světě.

Na shromáždění se sešli zástupci společností CSPC, Fisher Price, Walmart, Target, Asociace hračkářského průmyslu a další, aby se zabývali důležitými otázkami, jako je sdílení dat, omezení zranění způsobených skrytými nebezpečími, transparentnost a technologie, stahování výrobků z trhu, cla a přeprava, chemická nebezpečí a další. Další informace o ICPHSO najdete na adrese www.ICPHSO.org.